Om os

Poulsen og Nielsen idag

Efter mere end 25 år har Poulsen og Nielsen fået en solid position på markedet for granit og bronze med ry for at være en seriøs og effektiv samarbejdspartner, og de to herrer fortsætter ufortrødent med at bringe kunst i granit og bronze ind i de danske haver.

1990 - Ændring i selskabsstrukturen

Virksomheden Poulsen og Nielsen blev i 1990 ændret fra at have været personligt ejet til at være delt i to selskaber. Et aktieselskab, der idag tager sig af al import, lager, salg, rådgivning og distribution, og et interessentselskab, der som hovedformål beskftiger sig med administration og udlejning af bygninger, biler, gaffeltrucks og stenhuggeri.

Varesortiment og kundegrundlag udvides yderligere

I forbindelse med opstarten af egen granitproduktion i Indien udvidedes også varesortimentet således, at det også indeholdt bronze til både vand og dekoration. Kundegrundlaget ekspanderede til at inkludere byggemarkeder, stenhuggere, kommuner og anlægsgartnere i Danmark.

Stabile og tilfredse medarbejdere med fokus på kvalitet

Fra begyndelsen af egenproduktionen har Poulsen og Nielsen lagt vægt på, at deres virksomhed skal bestå af et alkoholfrit arbejdsmiljø, tillid og frihed under ansvar og et lønniveau, der ligger ca. 50 % over gennemsnittet for stenhuggere i området. Formålet med disse hovedlinjer er at sikre en høj produktivitet med fokus på kvalitet samt stabile og tilfredse medarbejdere.

Egen produktion startes

Efter, at granitproduktionen var blevet flyttet fra Thailand til Indien opstod der i de første år en del problemer kva den forskel, der er mellem indisk og dansk kultur og handelsmoral. Disse problemer endte med, at Poulsen og Nielsen sammen med to indere startede deres egen produktion af granit.

1989 - Granitproduktionen intensiveres og tømmerhandlen sælges fra

Virksomheden Poulsen og Nielsen A/S intensiverede i 1989 granitproduktionen, som på det tidspunkt udgjorde hele varesortimentet. Dette medførte ligeledes, at de to herrer besluttede at flytte produktionen fra Thailand til Indien, og at tømmerhandlen blev solgt fra, så de udelukkende kunne hellige sig målet om at få håndlavet kunst ind i de danske haver.

1987 - Kundegrundlaget udvides

Efter i nogle år at have solgt kunst til haven til private, udvidede Poulsen og Nielsen virksomheden til også at omfatte engros salg til planteskoler, og det var ligeledes i dette år, at den første kædeaftale blev indgået.

Virksomheden tager form

Da det første sortiment af krukker omporteret fra byen Rathnaburi i det østlige Thailand blev solgt på under 14 dage, forstod Poulsen og Nielsen, at der var grobund for en god forretning med smukke håndlavede krukker, og udvidelsen til også at inkludere fulgebade og trug i granit var oplagt, da der i byen også lå et stenhuggeri.

1981 - Turen går til Rathnaburi

Den ene halvdel af vennerne og virksomheden Poulsen og Nielsen A/S, nemlig Søren Nielsen, blev under en rejse i det østlige Thailand inspireret af den lokale potteproduktion i byen Rathnaburi. Krukkerne, der er håndlavede og brændt i træfyrede ovne, blev inspirationen og begyndelsen på virksomheden Poulsen og Nielsen A/S som vi kender den idag.

1979 - Virksomheden opstår

Søren Nielsen og Klaus Poulsen startede i foråret 1979 et tømmerfirma, der hovedsageligt varetog reperation og vedligeholdelse af sommerhuse og erhvervejendomme.

rododendron